• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
نام انگلیسی پرسشنامه Implicit Theory of Intelligence Scale
سال انتشار ٢٠٠٦
مخفف ITIS
ابعاد پرسشنامه ٢
تعداد سوالات ١٤
توضیحات تکمیلی

مقياس تئوری ضمنی هوش، براي اولين بار توسط عبدالفتاح و ييتس ٢٠٠٦ بر اساس نظرية طرز تفكر نظريه هاي ضمني هوش ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٦ تدوين شد این مقیاس دارای ١٤ ماده است در مطالعه محبی نورالدین وند، شهنی ییلاق و پاشاشریفی (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٢ و براي خرده مقیاس نظریه ذاتی هوش ٠/٧٢ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

نویسندگان عبدالفتاح و ييتس
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید