• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
نام انگلیسی پرسشنامه Measure of Brand Personality Questionnaire
سال انتشار ٢٠٠٩
مخفف MBPQ
ابعاد پرسشنامه ٥
تعداد سوالات ١٢
توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ابعاد شخصیت برند توسط جونز، ویترس و ولف (٢٠٠٩)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٢ سوال می‌باشد . آروم (١٣٩٣)، در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت برند با وفاداری به برند ورزشی در ورزشکاران حرفه‌ای استان گیلان پرداخت وی پایایی پرسشنامه ابعاد شخصیت برند را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٢٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . آروم، ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

نویسندگان جونز و همکارن
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید