• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
نام انگلیسی پرسشنامه Movement Imagery Questionnaire
سال انتشار ٢٠١٢
مخفف MIQ - 3
ابعاد پرسشنامه ٣
تعداد سوالات ١٢
توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی نسخه اصلاح شده از پرسشنامه MIQ - R هال و مارتین ١٩٩٧ است که توسط ویلیامز و همکاران ٢٠١٢ ساخته شده است و شامل ١٢ گویه است .حجتی (١٣٩٢) نشان داد این پرسشنامه اعتبار همزمان قابل قبولی با پرسشنامه وضوح حرکتی (ایساک و همکاران ، ١٩٨٦) دارد. همچنین ثبات درونی این پرسشنامه را ٠/٨٤ به دست آورد همچنین ثبات درونی خرده مقیاس تصویرسازی حرکتی را ٠/٨٧، تصویر سازی دیداری درونی را ٠/٨٨ و تصویرسازی دیداری بیرونی را ٠/٨٨ ذکر کرد .به طور کلی پرسشنامه تصویرسازی حرکتی ٣ از پایایی و ثبات زمانی مناسبی برخوردار است .

نویسندگان ویلیامز و همکاران
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید