• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
سال انتشار ١٩٩٦
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
تعداد سوالات ٤
توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تناسب فرد و سازمان توسط کیبل و جاج (١٩٩٦)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤ گویه می‏باشد (رستگار و فارسی‌زاده، ١٣٩٣) . عرب (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه تناسب فرد و سازمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه را نیز وی تایید کرده است .

نویسندگان جاج و کیبل
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید