• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
سال انتشار ١٣٩٤
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
تعداد سوالات ٨
توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عملکرد کارکنان در سازمان توسط حسینی میر محمدی (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٨ گویه می‏باشد. حسینی میر محمدی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه عملکرد کارکنان در سازمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ٠/٩٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

نویسندگان حسینی میرمحمدی
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید