• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
سال انتشار ٢٠١٠
ابعاد پرسشنامه ١٠
تعداد سوالات ٣٩
توضیحات تکمیلی

پرسشنامه موفقیت تحصیلی/آکادمیک توسط ولز (٢٠١٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٩ گویه می‏باشد. ادیب حاج باقری، صادقی گندمانی و امین الرعایایی یمینی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه موفقیت تحصیلی/آکادمیک را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٦ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

نویسندگان ولز
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید