• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
سال انتشار ١٩٩١
ابعاد پرسشنامه ٦
تعداد سوالات ٢٥
توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وفاداری به برند توسط آکر (١٩٩١)، تهیه و تنظیم شده است و دارای ٢٥ سوال می‌باشد . رسول آبادی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٩را به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

نویسندگان آکر
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید