• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی _ رفتاری (CBT)

سبد خرید
پیش نمایش
محتوا

این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: بیمار را تشویق کنید تا خودمروررا انجام دهد، بهبود روابط با دیگران باعث بهبود خلقتان می شود، ایجاد مهارت جهت مدیریت افسردگی، درمان شناختی رفتاری افسردگی ، تمرین برخی از استراتژی های افزایش افکار مثبت و کاهش افکار منفی و لیست فعالیت های لذتبخش.

تعداد جلسات ١٢
تعداد صفحات ٢٣
قیمت ١٥٠٠٠٠ ریال