• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 

پروتکل طرحواره درمانی

سبد خرید
پیش نمایش
تاریخ ١٣٨٩
محتوا

طرح واره به طور کلی، به  عنوان ساختار، قالب یا چهارچوب تعریف می شود. در حوزه رشد شناختی، طرح واره را به صورت قالبی در نظر می گیرند که براساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند. علاوه بر این، ادراک از طریق طرح واره، واسطه مندی می شود و پاسخ های افراد نیز توسط طرح واره جهت پیدا می کنند. طرح واره، بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایز کننده یک واقعه است. به عبارت دیگر، طرحی کلی از عناصر برجسته یک واقعه را طرحواره می گویند. این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد ، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آموزش تکنیک ذهن آگاهی گسلیده و آزمایش سرکوب -عدم سرکوب و آموزش تکنیک ایجاد تغییر در پایش تهدید متمرکز بر باورهای خود آگاهی.

تعداد جلسات ٨
تعداد صفحات ٨
نویسندگان حمید پور و اندوز
قیمت ١٥٠٠٠٠ ریال