آزمون مهارت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴۳
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۸۳
نویسندگان عباسی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

آزمون مهارت اجتماعی توسط عباسي (1383) تهیه و تنظیم شده است و شامل 143 گویه می­باشد. كريم زاده (1391) در مطالعه­ای روایی و پایایی آزمون مهارت اجتماعی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 96/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه مهارت اجتماعی از سایت تیک تست

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مهارتهای زندگی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)