آزمون پرخاشگری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۵
نویسندگان آیزنیک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

آزمون پرخاشگری توسط آیزنک (1975) تهیه و تنظیم شده است و شامل 29 گویه می­باشد. سلامت (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه آزمون پرخاشگری را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر از 7/ 0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه پرخاشگری

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پروتکل آزمون انشاء

مبانی نظری پرخاشگری

مبانی نظری پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

۱۳۸۷

پرسشنامه پرخاشگری

۱۹۸۶

پرسشنامه مقیاس پرخاشگری کودکان

۱۳۸۷

آزمون اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر

۱۹۹۹