اضطراب امتحان فیلیپس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان فیلیپس
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس (1978) طراحی و اعتباریابی شده است، اين مقياس، يك پرسشنامه كوتاه با 26گویه است كه آزمودني بايد به هر ماده به صورت “بلی و خیر” پاسخ گويد و بدين ترتيب مي­توان بر اساس يك شيوه خودگزارشی به حالات رواني و تجربيات فيزيولوژيكي فرد در جريان امتحان، قبل و بعد از آن، دست يافت.  این پرسشنامه توسط داورنه(1394) اعتباریابی شده است. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهشی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان

۱۹۹۷

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

۱۳۹۳

پرسشنامه اضطراب امتحان

۱۳۹۴