اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان سیفوری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

۲۰۰۰

مبانی نظری اعتیاد اینترنتی

مبانی نظری اعتیاد

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

۱۳۹۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین – فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد

۱۳۹۱

پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

۱۹۹۶

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

۲۰۰۴

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

۱۹۸۸