تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان وایس و مارمر
مخفف IES -R
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده : این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد درماندگی ذهنی به هنگام مواجهه با رویدادهای خاص در زندگی (اجتناب، افکار ناخواسته، و بیش انگیختگی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) تعداد گویه ها: 22 تعداد پرسشنامه تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)|41013169|d-damage|مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IESR),پرسشنامه تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IESR) دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

 

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

۱۹۹۰

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ - تجدیدنظر شده

۲۰۰۴

پرسشنامه وسواس فکری عملی – تجدیدنظر شده

۲۰۰۲

چک لیست تجدیدنظر شده مشکلات رفتاری

۱۹۸۷

پرسشنامه تأثیرات یک رویداد ورزشی بر میزبان

۱۳۹۲