تنظیم رفتاری در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان مارکلند و توبین
مخفف BREQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی (BREQ) که توسط مارکلند و توبین در سال ۲۰۰۴ ساخته شده سطح تعیین کنندگی و نوع انگیزه را برای شرکت یا عدم شرکت در فعالیت ورزشی مشخص می‌کند. این پرسشنامه یکی از عمده‌ترین و رایج‌ترین مقیاس‌ها در این زمینه است که تمامی طیف تنظیم رفتار ورزشی از جمله فقدان انگیزه را در برمی‌گیرد. نسخه اصلی این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال است اما در ایران نسخه ۱۸ سوالی این پرسشنامه تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۴ بعد می‌باشد که عبارتند از: تنظیم بیرونی، تنظیم متمایل به درون، تنظیم درونی، فقدان انگیزه. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی