راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان زیمرمن و پونز
مخفف SRLIS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS) : پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی توسط زیمرمن و مارتیز-پونز در سال ۱۹۸۶ تدوین شد. زیمرمن و مارتیز-پونز (۱۹۸۶) از طریق مصاحبه با ۸۰ دانش آموز دبیرستانی،۱۴ راهبرد خودتنظیمی در یادگیری را تشخیص دادند بر این اساس پرسشنامه ای دارای ۱۵ گویه تهیه کردند. این مقیاس حداکثر ۱۶۰ امتیاز دارد و به فرم SRLIS  معروف است. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه علل بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی

۱۳۸۸

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

۱۳۸۷

پرسشنامه سنجش اهمال کاری – دانش آموزان

۱۹۸۴

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

۱۳۹۳

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان

۲۰۰۱

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان مدرسه

۱۹۹۳