سنجش تمایل به عضلانی بودن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان مک ریری و ساس
مخفف DMS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

سنجش تمایل به عضلانی بودن

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

۲۰۱۱

پرسشنامه سنجش تمایل به عضلانی بودن

۲۰۰۰