پرسشنامه اختلال خوردن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۴
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان گارنر و همکارن
مخفف EDI
نام انگلیسی پرسشنامه Eating Disorder Inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اختلال خوردن يك مقياس ٦٤ سوالي براي ارزيابي ويژگيهاي روانشناختي و نشانههاي مرتبط بابي اشتهايي و پرخوري عصبي ميباشد كه توسط گارنر، المستد و پوليوي در سال ١٩٨٣ ساخته شد يکي از مهمترين ابزارهاي خود توصيفي است که براي اختلالهاي خوردن بکار مي رود اين مقياس ابزار استانداردي است که نه تنها جنبه هاي نشانه شناسي اختلالهاي خوردن را ميسنجد بلکه آسيب شناسي بنيادين شخصيت را نيز ميسنجد. گارنر و همکاران (١٩٨٣) همبستگي دروني زير مقياس هاي اين پرسشنامه را در دامنه اي از ٠/٣٠ تا ٠/٥٨ گزارش کرده اند به علاوه نورينگ (١٩٨٩) همبستگي محاسبه شده ي اين مقياس با نمره ي توده ي کلي بدن ٠/٦٢ بدست آورده است رون (١٣٩٣) در مطالعه ای همبستگي دروني زير مقياس ها را در دامنه اي از ٠/١٥ تا ٠/٤٥ به دست آورد و همبستگي زير مقياس ها با کل مقياس به صورت: با تمايل به لاغري ٠/٧٣، پرخوري ٠/٦٨ و نارضايتي ازتصوير بدني ٠/٦٧ گزارش کرده است آلفاي کرونباخ توسط گارنر و همکاران ٠/٨٠ به دست آمده است و آلفاي کرونباخ محاسبه شده در نسخه ايراني براي کل مقياس به ترتيب عبارت از، گرايش به لاغري (٠/٦٧)، پرخوري (٠/٧٠)، عدم رضايت از تصوير بدني (٠/٦٠) و کل مقياس(٠/٧٦) گزارش شده است (شايقيان و وفايي، ١٣٨٩) .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه نگرش‏های خوردن

۱۹۷۹

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی

مبانی نظری اختلالات جنسی

مبانی نظری اختلال اسکیزوفرنیا

مبانی نظری اختلال اوتیسم