پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان پتی
مخفف OWEI
نام انگلیسی پرسشنامه Occupational Work Ethic Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه اخلاق کاری حرفه ای توسط پتی در سال (١٩٩٠)، تهیه و تنظیم شده است و دارای ٢٣ گویه می‏باشد . این پرسشنامه تاکنون در پژوهش های متعدد به کار رفته است و استفاده مکرر از آن در تحقیقات مختلف در آمریکا و چند کشور دیگر حاکی از آن است که این ابزار در حال حاضر ابزار مناسبی برای تحقیق در زمینه اخلاق کاری به شمار می آید (معیدفر، ١٣٧٨) . بیصوت (١٣٩٥)، پایایی پرسشنامه استاندارد اخلاق کاری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

مبانی نظری اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (PEQ)

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال