پرسشنامه افسردگی بک – ۲ (BDI-II)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

مبانی نظری افسردگی

مبانی نظری افسردگی

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ

۱۹۸۸

پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی)

۱۳۶۸

پرسشنامه بیمارستانی اضطراب و افسردگی

۱۹۸۳