پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان جان بزرگی
مخفف CDI
نام انگلیسی پرسشنامه Child Depression Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه افسردگی کودکان و نوجوانان توسط جان بزرگی (١٣٨٨) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٣ گویه است. جان بزرگی (١٣٨٨) روایی پرسشنامه را از طریق ارجاع مقیاس به ١٠ متخصص بالینی کودک سنجیده است و پس از تغییرات لازم بر روی ١٤٥٦ نفر از کودکان ایرانی (سن ٧ تا ١٨ ساله) به اجرا درآورده است. همچنین اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ، معادل ٠/٨٦ به دست آمده است. از این مقیاس در چند پژوهش گسترده استفاده شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل قصه درمانی کودکان

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷