پرسشنامه انگیزش تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۹
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان مك اينرني و سينكلاير
مخفف ISM
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

فرم اصلي پرسشنامه تاثیر انگيزش تحصيلي ISM توسط مك اينرني و سينكلاير (١٩٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. که شامل ١٠٠ سؤال است که دو بعد از ابعاد سه گانه مدل ماهر يعني «مشوق هاي شخصي» و احساس از خود» را می سنجد. فرم كوتاه این پرسشنامه توسط بحراني (١٣٧٢) در شيراز ترجمه و ساخته شده است که دارای ٤٩ گویه است. بحراني (١٣٧٢)، پایایی پرسشنامه تاثیر انگيزش تحصيلي را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٥ به دست آورده است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ی انگیزش مشارکت ورزشی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی