پرسشنامه خودکارآمدی زایمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان لوئی
مخفف CBSEI
نام انگلیسی پرسشنامه Childbirth Self Efficacy Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه خودکارآمدی زایمان توسط لوئی (١٩٩٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٧ گویه می‏باشد. خورسندي، غفراني پور، حيدرنيا، فقيه زاده، اکبرزاده و وفايي (١٣٨٧)، پایایی پرسشنامه استاندارد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤ الی ٠/٩١ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودکارآمدی دانش آموز

۱۹۹۹

پرسشنامه ترس از زایمان (نگرش به زایمان)

۱۹۸۸

پرسشنامه خودکارآمدی در اتاق عمل

۱۳۹۴

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

۱۹۹۴