پرسشنامه سلامت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان هوی و فیلدمن
مخفف OHI
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Health inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سلامت سازمانی توسط هوی و فیلدمن (١٩٨٧) طراحی شده است، که دارای ۴۴ گویه می باشد، که توسط علاقه بند (١٣٧٨، نقل از حسینی نصب و مصطفی پور، ١٣٩١) به فارسی ترجمه شده است. پرسشنامه ی سلامت سازمانی در تحقیقات مختلفی به کار برده شده و روایی آن مورد تأیید صاحب نظران قرار گرفته است. شریعتمداری (١٣٨٨) پایایی آن را در حدود ٠/٨٩ گزارش کرده است و ملکی آوارسین و قصابی (١٣٩٢) پایایی آن را ٠/٩٢ گزارش کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰