پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان جان و همکارن
مخفف BFI
نام انگلیسی پرسشنامه Big Five inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه ٥ عاملی شخصیت (ابعاد شخصیت) توسط جان، دوناهو و کنتل (١٩٩١) تهیه و تنظیم شده است و قلی پور در سال (١٣٨٨) آن را ترجمه کرده است. این پرسشنامه شامل ٤٤ گویه می‏باشد . سلطان احمدی (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت با سرمایه اجتماعی و خلاقیت مربیان ورزشی استان آذربایجان غربی پرداخته است . پایایی سیاهه ٥ عاملی شخصیت را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٧٦ به دست آورده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ گزارش کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه تیپ های شخصیتی

۱۹۹۱

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

۱۳۹۰

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه سبک شخصیتی رابینز (PSI-II)

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

پرسشنامه تشخیص شخصیت اینیاگرام

۲۰۰۷

مبانی نظری ویژگی های شخصیتی

پرسشنامه شخصیت دوبرین

۱۹۸۲