پرسشنامه عزت نفس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۶۵
نویسندگان روزنبرگ
مخفف SEI
نام انگلیسی پرسشنامه Self- Esteem Inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عزت نفس توسط روزنبرگ (۱۹۶۵) تهیه و تنظیم شده است. عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می‏گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می‏سنجد. برخوري، رفاهي و فرح بخش (١٣٨٨) و جهانگیری و اسدی (١٣٨٨) ضریب آلفای کرونباخ را برای این پرسشنامه به ترتیب ٠/٧١ و ٠/٧٩ گزارش کردند که نشان دهنده پایایی بالای آن می‏باشد. روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تایید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴