پرسشنامه مدیریت دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان لاوسون
مخفف KMI
نام انگلیسی پرسشنامه Knowledge Management Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه مديريت دانش توسط لاوسون (٢٠٠٣)، با ترکيب و پالايش فرآيندهاي سه مدل مختلف، ويگ (١٩٩٧)، پاريخ (٢٠٠١) و آرماکوست (٢٠٠٢)، مدل خود را ارائه داد. این پرسشنامه دارای ٢٤ گویه می‏باشد. شکی (١٣٩١)، پایایی پرسشنامه سنجش فرآيندهاي مديريت دانش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٥٨٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی