پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۵
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۷۱
نویسندگان مکنیر و همکارن
مخفف POMS
نام انگلیسی پرسشنامه Profile of Mood State

توضیحات تکمیلی

سیاهه نیمرخ حالات خلقی ٦٥ گزینه دارد و در سال ١٩٧١ به وسیله مکنیر، لور و دراپلمن برای مقاصد روان سنجی از بیماران غیربستری طراحی شد. هدف اصلی آن، ایجاد ابزاری برای بررسی حالت های زودگذر حاصل از روانکاوی و دارودرمانی بود. واعظ موسوی (١٣٧٩) اعتبار همزمان با ارجاع شش زیرمقیاس POMS به سایر مقیاس های شخصیت به دست آورد. نتایج هر زیرمقیاس در جهت پیش بینی شده قرار داشت. همچنین دامنه ضریب پایایی بین٠/٦٩٧ تا ٠/٨٧٠ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ناگویی خلقی

پرسشنامه حالات خلقی برومز ۳۲ سوالی

۲۰۰۷

پرسشنامه حالات خلقی ورزشکاران

۲۰۰۷