پرسشنامه وسواس فکری عملی – تجدیدنظر شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان فوا و همکاران
مخفف OCI -R
نام انگلیسی پرسشنامه Obsessive – Compulsive Inventory - Revised

توضیحات تکمیلی

سیاهه وسواس فکری عملی یک ابزار ١٨ آیتمی است که از نسخه ٨٤ آیتمی OCIکه توسط فوا، هاپرت، لیبرگ، و همکاران (١٩٩٨) تهیه و تنظیم شده است. فوا و همکاران، نسخه تجدیدنظر شده است پرسشنامه را در سال ٢٠٠٢ تهیه و تنظیم کردند. شرکت کنندگان میزان آشفتگی و ناراحتی خود را که به وسیله نشانه های OCD در یک ماه گذشته تجربه کرده اند.اطلاعاتی از روایی و پایایی این پرسشنامه در دست نیست.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

۱۹۹۷

پرسشنامه خودسنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی

۱۳۸۰

پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

۱۹۹۰

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ - تجدیدنظر شده

۲۰۰۴

پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری عملی یل- براون برای اختلال بدشکلی بدن

۱۹۹۷