عملکرد جنسی زنان (FSFI)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مردانگی ، زنانگی میشل گوگلن

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا - فرم زنان

۲۰۰۰

پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک

۱۹۷۱

پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

۱۳۸۸

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار

۱۳۹۱

پرسشنامه مدیریت توسط زنان

۱۳۹۲