فرم کوتاه صحت سلامت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان وار و شربون
مخفف SF -HS
نام انگلیسی پرسشنامه Short Form Health Survey

توضیحات تکمیلی

فرم کوتاه صحت سلامت (SF-HS) براي مصارفي چون كار باليني،‌ ارزيابي سياست‌هاي بهداشتي و نيز تحقيقات و مطالعات جمعيت عمومي‌كارايي خود را ثابت كرده است. فرم ٣٦ عبارتي توسط وار و شربون در سال ١٩٩٢ در كشور امريكا طراحي شد و اعتبار و پايايي آن در گروه‌هاي مختلف بيماران مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش‏ها در مورد کيفيت‏زندگي نشان مي‏دهد که اين پرسش‏نامه از اعتبار و پاياي بالايي برخوردار است. کتيبايي، حميدي، ياريان، قنبري و سيد موسوي (١٣٨٩) به نقل از برازير ضريب اعتبار پرسشنامه کیفیت شغلی را در همه‏ی ابعاد به غير از عملکرد اجتماعي ٠/٧٥ گزارش کرده است. هم‏چنين به نقل از مک هورني روايي پرسش‏نامه‏ی مذکور را از ٠/٧٠ به بالا گزارش کرده است. منتظري، گشتاسبي و وحداني نيا (١٣٨٤) ضريب پايايی همه‏ی زير مقياس‏ها غير از نشاط در محدوده‏ی ٠/٧٧ تا٠/٩٠ به دست آورده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۳۹۲

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت اجتماعی

۱۳۹۳