فهرست نشانه ای هاپکینز

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۸
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۵۴
نویسندگان پارلوف و همکارن
مخفف HSCL
نام انگلیسی پرسشنامه Hopkins Symptom Checklist

توضیحات تکمیلی

فهرست نشانه مرضی هاپکینز یک مقیاس ارزیابی نشانه ای مبتنی بر خودگزارش دهی است که چندین بار مورد تجدید نظر قرارگرفته است. نسخه اولیه آن توسط پارلوف، کلمن و فرانک (١٩٥٤) با عنوان مقیاس ناراحتی ارائه شد. این ابزار شامل نشانه های برگرفته از فهرست پزشکی کرنل و ۱۲ ماده از مقیاس لور است که ازآن در پژوهش های آسیب شناسی روانی، به عنوان مقیاس بهبود استفاده می شد. فهرست نشانه مرضی هاپکینز با ۵۸ ماده در واقع شکل پیشرفته تر و کوتاه تر SCL-٩٠ است.بوالهری و باقری (۱۳۷۴) نسخه فارسی این مقیاس را هنجاریابی کردند و پایایی و روایی آن را مورد تأیید قرار دادند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

فهرست نشانه ای هاپکینز

۱۳۸۸

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

پرسشنامه دانش نشانه های غیر کلامی

۲۰۰۴