مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۴۴
تعداد صفحات ۴۴

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید
پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی
مبانی نظری آموزش ضمن خدمت ۳۲
پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی
پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا
پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله
پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت
پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس
پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»
پروتکل آموزش مثبت نگری
پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک