مبانی نظری اثربخشی عملکرد

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۴۴
تعداد صفحات ۴۲

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری اثربخشی عملکرد فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١ cm/فونت Blotus ویرایش شده

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

۱۹ ۲۷

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

۱۴ ۱۸

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

۷۱ ۴۱

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

عملکرد جنسی زنان (FSFI)