مبانی نظری توانمند سازی کارکنان

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۵۳
تعداد صفحات ۵۹

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

۱۸ ۱۹

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

۳۶ ۳۴

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

۷۱ ۴۱

مبانی نظری توانمندسازی

۱۲۷ ۸۹

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی