مبانی نظری خودشیفتگی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۵۵
تعداد صفحات ۳۸

توضیحات تکمیلی

منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشداخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١ cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

۳۸ ۵۰

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

۲۹ ۳۰

مبانی نظری نوآوری

۳۱ ۲۰

مبانی نظری منابع قدرت

۲۹ ۳۴

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

۴۲ ۳۹

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

۲۶ ۱۶

مبانی نظری عملکرد سازمانی

۱۹ ۲۷

مبانی نظری شخصیت برند

۶۵ ۶۰

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

۳۲ ۲۶

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

۴۱ ۴۳