مبانی نظری دریافت خدمات پس از ترخیص

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۶۹
تعداد صفحات ۴۹

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

۱۴ ۱۸

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی

مبانی نظری کیفیت خدمات

۲۶ ۲۹

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات اپراتور تلفن همراه

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی (مدل سروکوال)