مبانی نظری راهبردهای شناختی و فرا شناختی (خود تنظیمی)

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۷۲
تعداد صفحات ۳۷

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری راهبردهای شناختی و فرا شناختی (خود تنظیمی)

۳۸ ۷۷

ﺳﻨﺠﺶ خودگفتاری (خودگویی) خودکار در ورزش