مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۳۴
تعداد صفحات ۵۴

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

۲۸ ۳۷

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

۴۵ ۳۳

مبانی نظری مهارتهای زندگی

۴۹ ۴۱

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

مقیاس سنجش اهمال کاری

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی