مباني نظري مسئولیت پذیری

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۲۴
تعداد صفحات ۲۰

توضیحات تکمیلی

مباني نظري مسئولیت پذیری فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

۸۰ ۵۲

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین

مبانی نظری ریسک پذیری

۴۵ ۴۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جامعه پذیری سازمانی

پرسشنامه راهکارهای ارتقاء مسئولیت اجتماعی در سازمان

پرسشنامه مسئولیت پذیری در کلاس

پرسشنامه مسئولیت نگرش ها

پرسشنامه میزان انطباق پذیری زندگی شغلی