مبانی نظری ویژگی های اطلاعات

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۷۵
تعداد صفحات ۷۸

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١ cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

۳۳ ۲۷

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

۳۱ ۲۳

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

پرسشنامه مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

پرسشنامه تاثیرکاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان