مبانی نظری آمادگی برای تغییر

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۴۹
تعداد صفحات ۴۷

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری آمادگی برای تغییر : فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

۸۶ ۵۵

مبانی نظری تغییر واحد پول

۴۱ ۱۱

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

۴۵ ۴۹

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی