مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۴۱
تعداد صفحات ۷۱

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

۱۹ ۲۷

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

۱۴ ۱۸

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

۱۸ ۱۹

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

۳۶ ۳۴

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)