مبانی نظری امید به زندگی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۴۵
تعداد صفحات ۴۲

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری امید به زندگی فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/ دانلود مبانی نظری امید به زندگی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

۴۹ ۴۱

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه امیدواری میلر

پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر

پروتکل طرح درس آموزش مهارت‌های زندگی