مبانی نظری انگیزه در درس ریاضی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۳۳
تعداد صفحات ۴۰

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری انگیزه در درس ریاضی فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١ cm/فونت Blotus ویرایش شده/ دانلود مبانی نظری انگیزه در درس ریاضی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

۲۸ ۳۱

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پرسشنامه انگیزه پیشرفت

مبانی نظری انگیزه پیشرفت

۵۱ ۴۱

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

۳۵ ۲۵

مبانی نظری اضطراب ریاضی

۴۷ ۳۹