مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۲۵
تعداد صفحات ۳۵

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١ cm/فونت Blotus ویرایش شده/ دانلود مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

۴۲ ۴۳

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

پرسشنامه انگیزه پیشرفت