مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۲۶
تعداد صفحات ۲۴

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/ دانلود مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

۲۹ ۳۰

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

۳۲ ۲۶

مبانی نظری بازاریابی درونی

۵۲ ۴۲

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

۳۲ ۳۶

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

۳۹ ۴۸

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

۴۲ ۳۱

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

۸۰ ۵۲

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

آزمون مهارت اجتماعی