مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۲۶
تعداد صفحات ۳۶

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

۳۴ ۳۶

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

مبانی نظری برنامه ریزی منابع انسانی

۶۹ ۵۰

پرسشنامه مدیریت استراتژیک

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار نظام برنامه ریزی نیروی سازمانی

پرسشنامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک