مبانی نظری تمایل به ترک خدمت

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۳۱
تعداد صفحات ۴۰

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١ cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

۳۷ ۳۸

پرسشنامه قصد ترک خدمت

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

سنجش تمایل به عضلانی بودن

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

۳۲

سنجش تمایل به ورزش

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تمایل و وفاداری برند

مبانی نظری تمایل به فرزند آوری

۳۰ ۵۰