مبانی نظری راهبردهای مدیریتی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۴۶
تعداد صفحات ۳۸

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض

پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو ۴ آر

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

مبانی نظری راهبردهای شناختی و فرا شناختی (خود تنظیمی)

۳۷ ۷۲

مبانی نظری راهبردهای شناختی و فرا شناختی (خود تنظیمی)

۳۸ ۷۷

مبانی نظری مهارت های مدیریتی

۴۱ ۴۷

مبانی نظری راهبردهای مدیریت تعارض

۲۹ ۲۳

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای